MASSA-HANKE

Lataa hankkeen päätuotos TAPAHTUMATUOTANTO LÄPIVALAISUSSA- alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena tästä.

Tapahtumien järjestämisessä ainoaa pysyvää on jatkuva muutos: Viranomaiset kiristävät säädöksiä, yleisön odotukset ja vaatimustaso kasvaa ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääolosuhteet pakottavat tarkistamaan turvallisuus- ja riskikartoituksia. 

Massatapahtumissa osa palveluista tuotetaan tapahtumanjärjestäjien toimesta ja osa taas tapahtumien ympärille muodostuneitten palveluyritysten toimesta. Näistä palveluista täytyy muodostua saumaton kokonaisuus, jossa palvelun laatu on riittävän korkealla tasolla riippumatta mikä osapuoli palvelun tuottaa. Massa-hankkeessa keskitytään tämän, ns. tilaaja-tuottajamallin kehittämiseen massatapahtumien järjestämisessä.

Massa-hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat massatapahtumien järjestäjät ja tapahtumatuotantoa palvelevat yritykset. Toissijaisena kohderyhmänä ovat tapahtumia säätelevät viranomaiset.

Tapahtumanjärjestäjien ja yritysten tuottamista palveluista nauttii palveluketjun loppupäässä tapahtuman yleisö. Yleisö on siis välillinen kohderyhmä.

Palvelujen ulkoistamisen seurauksena on osa tapahtumanjärjestämisen ydinosaamisalueista luisunut tapahtumanjärjestäjiltä palveluja tuottaville yrityksille. Tästä saattaa olla seurauksena, että tapahtumanjärjestäjän asiantuntemus ei riitä oikeanlaisten palvelujen tilaamiseen. Massa-hankkeessa kehitetään tätä ns. tilaajaosaamista avaamalla tilaaja-tuottajamallin rajapintoja ja kehittämällä sopimusteknisiä kannusteita ja valvontaa.

Tapahtumien järjestämisen hallitsemiseksi kehitetään malleja, jotka koskevat eri sektoreita kuten majoitus, kuljetukset, ympäristöjärjestelmät, turvallisuus, tapahtumatekniikka ja henkilöstö. Mallissa pitää pystyä yhdistämään eri sektoreiden toimet toisen kertaluokan vaatimustasoon, joka syntyy ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärisääilmiöistä, viranomaismääräysten muuttumisista ja yleisön tarpeiden ja toiveiden lisääntymisestä. Massahankkeen mallintamisprosessi tuottaa tietoa ydinosaamisalueilta tapahtumanjärjestäjille ja kehittää siten osaltaan myös tilaajaosaamista.

Tilaajaosaamisen ja kasvavan vaatimustason myötä palveluyritysten tuottamien palvelujen laatu kasvaa.

Massa-hanke kehittää mallin pohjalta yrityksille työkalupakkeja, joissa on tapahtumille palveluja tuottaville yrityksille ja muille tahoille vastauksia ja välineitä yltää kohonneeseen vaatimustasoon.

Massa-hanke kartoittaa ja kehittää suurten massatapahtumien ja palveluja tuottavien yritysten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmiä ensisijaisesti tapahtumien ja palveluntuottajien käyttöön, ja toissijaisesti viranomaisten käyttöön. 

Lataa hankkeen päätuotos TAPAHTUMATUOTANTO LÄPIVALAISUSSA- alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena tästä.

TAPAHTUMATUOTANTO LÄPIVALAISUSSA - alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena -julkaisuun liittyvät työkalut: 

  • Muistiopohjat:
  1. Poliisi
  2. Pelastusviranomainen
  3. Lavatoimittaja

 

 

Lisätietoja: 
MASSA / Selmu ry
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki 

Projektipäällikkö 
Pekko Hokkanen, 0400 330545

Projektityöntekijä
Petteri Lehtola, p. 040-3519982

etunimi.sukunimi@provinssirock.fi

ESR     Vipuvoimaa EU:lta